Forskning

1 maj, 2016

Vad säger forskningen?

Reconnective Healing® väcker stort intresse från läkare och forskare över hela världen. Reconnective Healing kan mätas på många olika sätt och nivåer med t.ex.: EKG, EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m.

Långtidseffekten av Reconnective Healing har undersökts och i den första rapporten sammanfattar forskarna:

”Sammanfattningsvis visar denna studie att Reconnective Healing ger en mätbar långsiktig förändring i ANS(autonomic nervous system) och immunstatus. Det faktum att detta svar var mycket reproducerbar hos de studerade objekten (testpersonerna) vittnar om samstämmigheten i effekterna av Reconnective Healing.”

”Vi kan dra slutsatsen att sessionen med Reconnective Healing hade statistiskt signifikant positiv inverkan på funktionsstatus, humorala aktiviteten, fysisk kondition och belastningstester hos experimentgruppen 10 dagar efter interaktionen. Detta påvisar en långvarig effekt av Reconnective Healing och dess betydelse för välbefinnande och hälsotillstånd av människor.”

Källa: Kurokov, 2011: The long-range effects of reconnective healing

I en pilotstudie som gjorts i USA på axlar med rörelsebegränsning visade sig Reconnective Healing vara nästan dubbelt så effektivt som sjukgymnastik:

Smärtan minskade med 11,5 % med sjukgymnastik och 23,9 % med Reconnective healing. Rörelseförmågan ökade med 12% med sjukgymnastik och 26% med Reconnective healing !

Källa: http://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/329731/

Fri termodynamisk energi

Dr Tiller, professor Emeritus, Stanford University, författare av åtta böcker och 250 vetenskapliga artiklar, har bedrivit forskning om hur de fysikaliska egenskaperna hos ett rum eller utrymme förändras till följd av att energihealingfrekvenser införs i det rummet. Han har studerat Reconnective Healingfrekvenser under seminarier sedan 2006.

Vad Dr Tiller har funnit är att dessa intelligenta frekvenser börja förändra quantum fältets effekter i rummet, eller ”konditionerar rymden” minst 36 timmar eller mer innan ett seminarium ens börjar, överskottet av fri termodynamisk energi ökar dramatiskt i rummet. Med andra ord, om detta helt enkelt var den energi som vi hittar i energi healing, skulle temperaturen i rummet ha ökat med 300 grader Celsius. Med Reconnective Healing, medan den faktiska rumstemperaturen inte förändras, så ändras den mängd energi, ljus och information som laddar rummet, påtagligt och dramatiskt.

Dr. William Tiller, http://www.tiller.org/

Förmåga att förmedla och ta emot ljus och andra elektromagnetiska frekvenser.

Dr.Gary E. Schwartz är professor i medicin, neurologi, psykologi, psykiatri och kirurgi vid University of Arizona. Han är chef för laboratoriet för ”Advances in Consciousness and Health” och har publicerat mer än 450 vetenskapliga artiklar och är en av de forskare som studerat Reconnective Healing längst och har lett många av de studier som gjorts.

I en studie som gjorts både i laboratorier och på seminarier runt om i världen mäter de människors förmåga att arbeta med, känna, förmedla och ta emot ljus och andra elektromagnetiska frekvenser före och efter det att de deltog i seminariet. Vad de fann var dramatiskt. Av de mer än över 100+ personer som deltog i studien, gickalla ut med permanent expanderade och nya elektromagnetiska förmågor till följd av Reconnective Healing seminariet, oavsett om de aldrig hade studerat healing eller om de var mästare/lärare i någon av de åtskilliga energihealing tekniker som är kända idag, nya eller gamla.

De första resultaten är mycket betydande. Dr Tiller fortsätter

”Det är denna förändring av energi som gör att vanliga människor kan komma in ett rum och senare gå ut med en förmåga att läka andra och sig själva, oavsett bakgrund eller utbildning.”

Dr. Gary E. Schwartz, http://www.drgaryschwartz.com
The energy healing experiments, 2007 Gary E Schwartz

Dr.Korotkov

Medan Dr Tiller har mätt de dramatiska fälteffekter som uppstår vid dessa seminarier och Gary Schwartz fokuserat på de som deltar i seminariet har Dr Korotkov studerat både fälteffekter och effekter på enskilda seminariedeltagare.

Korotkov är en Rysk-amerikansk fysiker. Hans team har utvecklat ny teknik som sätter nya normer för studiet av det mänskliga energifältet, samt att skapar en ny förståelse av verkligheten och har en mängd intressanta studier bakom sig.

Koroktov mäter energifältet på deltagare före och efter de deltar på ett Reconnective Healing seminarium och kan mäta en klar skillnad i energifältet. Han har även bekräftat studier av Reconnective Healing av både Dr. Tiller och Dr.Schwartz.

Dr. Korotkov har också uppmätt att efter en healingsession är kroppens chakracenter mer i balans (i linje).

Källa: ”Science Confirms Reconnective Healing” med Konstantin Koroktov et al. Boken beskriver resultaten av olika experiment och kliniska prövningar som gjorts för att utforska effekterna av Reconnective Healing.

Dr. Konstantin Korotkov, http://www.korotkov.org/